Sexologklinikens Privacy Policy


Vår behandling av personuppgifter grundar sig på samtycke.
 

Vid ansökan om samtal på Sexologkliniken behöver man kryssa i en samtyckes-ruta, innan ens personuppgifter skickas iväg till vår mail. Man registreras då i vårt klient-register så att vi kan kontakta er angående samtal. Mailet raderas så fort uppgifterna är inskrivna i registret. Vid köp av e-produkter registreras man också i kundregistret. Man har när som helst rätt att tas bort från registret eller begära ut uppgifterna som finns på en i registret. Det gör man enklast genom att maila kontakt@sexologkliniken.com. 
 

För att försäkra oss om samtycke vid nedladdning av material eller prenumeration på nyhetsbrevet, tillämpar vi  en så kallad dubbel verifiering av alla mailadresser. Detta innebär att vi, när någon uppgett att de vill ha våra material eller vårt nyhetsbrev, skickar ett mail där vi ber dem att bekräfta att de ger sitt samtycke till att vi mailar dem med tips och erbjudanden. 


Om man inte vill ha våra mail kan man göra två saker. Det första alternativet är att man kan anmäla att man inte vill ha fler mail. Detta gör man enklast genom att trycka på ”Klicka här för att avsluta din prenumeration” längst ner i något av våra mail. Vi kommer inte skicka fler mail till personen och om personen inte återupptar sin prenumeration på annat vis, kommer vi att radera uppgifterna efter ett år.


Det andra alternativet är att dra tillbaka sitt samtycke. Om en person gör detta raderar vi direkt alla uppgifter vi har på personen i vårt system. Om man önskar göra detta så kan man maila oss på kontakt@sexologkliniken.se. Det är viktigt att veta att om man drar tillbaka sitt samtycke påverkar inte det lagligheten i de tidigare mail som skickades till personen, innan personen drog tillbaka sitt samtycke.
 

Man har också rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har på en. De uppgifter vi sparar inkluderar e-postadress, det namn man eventuellt uppgett i samband med att man laddade ner något av våra material eller började prenumerera på nyhetsbrevet, samt information om vilka av våra material man har laddat ner, vilka mail man öppnat och så vidare. Vi använder denna information till att avgöra vilka tips och erbjudanden vi tror kan vara av intresse för våra olika prenumeranter. Beroende på ens säkerhetsinställningar har vi också eventuellt ens ip-adress. Vi har vi inte och kommer aldrig att dela med oss av dessa uppgifter till någon utomstående. Om man önskar ta del av information om de exakta uppgifter vi har på en kan man maila oss på kontakt@sexologkliniken.se. Om man begär ut denna information och finner något som är felaktigt har man rätt att få det rättat. Detta begär man också enklast via mail.


Enligt dataskyddsförordningen har du också rätt till något som kallas dataportabilitet. Det innebär att man har rätt att få ut sina personuppgifter i ett sådant format så att det kan läsas in av en annan leverantör av en likande tjänst. Vi har svårt att se att detta är tillämpligt givet de uppgifter vi hanterar, men om det skulle vara aktuellt är det bara att maila oss på kontakt@sexologkliniken.se så hittar vi en lösning.


Ansvarig myndighet för dataskyddsförordningen i Sverige är datainspektionen. Dit kan man vända sig om man har ytterligare frågor eller vill registerna ett klagomål.