Det här är jag

Leigh Norén, sex-positiv sexolog, terapeut och socionom, med flerårig erfarenhet av samtal kring sexualitet, relationer och kärlek. Sexologkliniken har länge varit mitt mål; en plats dit enskilda och par kan vända sig för att få stöd, rådgivning och behandling för problem och svårigheter kopplade till sexualitet. Med metoder som bygger på sexologisk vetenskap, affektfokuserad psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, samtalserfarenhet och evidens, hjälper jag dem som vill hitta till sex som känns lustfyllt och bra - på riktigt. 

Sexualiteten är en integrerad del av vår allmänna hälsa och just därför kan problem med den ställa till det rejält, även i andra delar av livet. Sexuella frågeställningar är dessutom ofta laddade, obekväma och skamfyllda. I samtal med mig får sex ta den plats som den sällan annars får. Tillsammans arbetar vi med att få bort skammen, och att känna ett ägandeskap kring sexualiteten. Det går verkligen att hitta vägar till bra sex. 

Förutom att hålla i samtal på mottagningen är jag även Familjeslivs sexexpert och besvarar läsarfrågor på hemsidan varje månad. Jag har även en omtyckt och populär online-kurs; Lust-lyftet, där jag hjälper både individer och par med låg sexlust.

Jag har tidigare arbetat som sexolog inom Föreningen Storasyster där jag specialiserade mig på sex efter sexuella övergrepp. Samtalen centrerades kring smärta, lust, kommunikation och att sätta gränser vid sex. Jag har även fördjupat mig i sexuell lust generellt genom att bland annat skriva min masteruppsats om låg sexlust hos män i långvariga parrelationer. Jag har tidigare även arbetat som kurator på bland annat en ungdomsmottagning, Centrum för Sexuell Hälsa i Malmö och på flera gymnasieskolor. Jag har en master i sexologi, en grundläggande utbildning i psykoterapi och en yrkesutbildning som socionom.

Om du vill veta mer om hur jag arbetar och hur Sexologkliniken funkar, klicka här.

_DSC1397.jpg

Jag är oerhört tacksam för den närvaro, kunskap och humor som präglade våra samtal. Det var omvälvande att Leigh verkligen vågade tro på att jag skulle bli bättre, och gjorde det möjligt för mig att också tro det. Jag har träffat psykologer, psykoterapeuter och präster i samtalsbehandling, men tiden hos Leigh hjälpte mig i arbetet med att verkligen förstå och gå vidare från de sexuella trauman jag utsatts för. Jag trodde inte att det skulle vara möjligt att sluta känna att det var mitt fel. Men idag känner jag inte längre så."
"Anna", 27 år, tidigare klientAnnat

  • Grundare och initiativtagare till "Hela Mig"
    Ett tre-årigt projekt inom Föreningen Storasyster finansierat av Arvsfonden. Projektet vänder sig till personer oavsett könsidentitet som upplever sexualitetsproblematik till följd av våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Projektet ökar och sprider kunskap kring ämnet samt utökar utbudet av sexologiskt stöd till utsatta.

  • Rapporten "Sexualitet efter sexuella övergrepp - den dolda problematiken"
    En rapport framtagen för Föreningen Storasyster inom projektet Hela Mig. Rapporten bygger på en enkätstudie som undersökte hur personer som har utsatts för sexuellt våld upplever att de har påverkats i sin sexualitet samt hur bemötandet av professionella kring sexualitetsfrågor har upplevts av utsatta. För att läsa rapporten, klicka här.


Sexologklinikens samarbetspartners